Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-028437-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp hồ sơ Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”của Phòng Quản lý doanh nghiệp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo Luật định. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ thụ lý hồ sơ viết Giấy biên nhận cho doanh nghiệp hẹn ngày giải quyết.
Bước 3: Người đại diện của doanh nghiệp nhận Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa”của Ban quản lý Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
- Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải đúng quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng, trạm kinh oanh bán lẻ xăng dầu do bộ khoa học và Công nghệ ban hành;
- Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng dầu, kỹ huật phòng cháy chữa chay và bảo vệ môi trường, thời gian học tối thiểu 03 tháng.
Nằm trong quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận kinh doanh của doanh nghiệp chủ sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu
Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định 55/2007/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu
Bản sao hợp lệ chứng chỉ đã qua học nghiệp vụ xăng dầu của cán bộ và nhân viên cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 55/2007/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (theo mẫu) của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 25000 đồng/ bộ hồ sơ
Phí thẩm định điều kiện kinh doanh xăng dầu 150.000 đồng/ bộ hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-028437-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39