Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-030547-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Thông tư 19/2005/TT-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) và Nghị định 110/2005/NĐ-CP
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Công thương, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Bước 3: Nhận kết quả sau 15 ngày làm việc (nếu không cấp giấy phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Đơn đề nghị theo mẫu quy định (MĐ-2 phụ lục II, Thông tư 19/2005/TT-BTM)
Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp
Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị theo mẫu quy định
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp bổ sung 200.000 (hai trăm nghìn) đồng/giấy
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bổ sung giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-030547-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Cạnh tranh
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25