Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-030673-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ theo mục 7 Biễu mẫu này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến, nội dung cần giải quyết, ngày trao trả hồ sơ, ký xác nhận
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phiếu hẹn
* Đối với cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá lần đầu:
- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá
- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
- Văn bản giới thiệu của của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá , thương nhân bán khác
- Phương án kinh doanh
- Tài liệu chứng minh năng lực doanh nghiệp
* Đối với cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá:
- Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn thuốc lá
- Bản gốc hoặc bản sao phép kinh doanh bán buôn thuốc lá
- Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
- Văn bản giới thiệu của của doanh nghiệp cung cấp sản phẩm thuốc lá , thương nhân bán khác
- Phương án kinh doanh
- Tài liệu chứng minh năng lực doanh nghiệp
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá (Phụ lục 8)
Tải về

0
31