Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-032093-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất đề nghị lập hồ sơ đầy đủ và hợp lệ theo hướng dẫn tại mục 7 của biễu mẫu này và nộp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, thẩm định hồ sơ đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình Thủ trưởng đơn vị và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
Bước 3: Bộ phận nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường trình hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn bản công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất: bản chính
Bản đồ địa chính: bản chính
Chứng từ đã thực hiện nghĩa vụ tài chính: bản công chứng
Số bộ hồ sơ: 02 bộ, riêng bản đồ địa chính 05 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí địa chính 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-032093-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23