Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-032312-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện hoặc Trụ sở cơ quan hành chính Sở Công thương Quảng Trị, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thương nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP của Chính phủ
Bước 2: Nộp hồ sơ đến Sở Công thương, đường Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung
Bước 3: Nhận kết quả sau 20 ngày làm việc (nếu không cấp giấy chứng nhận có văn bản trả lời nêu rõ lý do)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cửa hàng bán lẻ xăng dầu có đủ các điều liện dưới đây được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu:
- Địa điểm của cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
- Được xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy hoạch hiện hành về tiêu chuẩn cửa hàng kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
- Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo nghiệp vụ về kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định hiện hành
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Kinh doanh xăng dầu (Mẫu 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng)
Giấy chứng nhận hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng (có công chứng)
Bảng kê trang thiết bị cửa hàng xăng dầu (phụ lục I-2)
Danh sách cán bộ công nghân viên làm việc tại cửa hàng
Bản sao bằng cấp cán bộ công nghân viên làm việc tại cửa hàng (có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện KDXD (Mẫu 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy và phí thẩm định - Địa bàn thị xã; thành phố: + 1.400.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định) + 600.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định) - Địa bàn huyện: + 700.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định); + 300.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-032312-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21