Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-032312-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý Thương mại
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ hợp lệ theo mục 7 Biễu mẫu này tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các văn bản có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo đúng quy định. Viết giấy biên nhận và vào sổ hồ sơ đến, nội dung cần giải quyết, ngày trao trả hồ sơ, ký xác nhận
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo phiếu hẹn
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (Mẫu 3 Nghị định 84/2009/NĐ-CP)
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng)
Giấy chứng nhận hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng (có công chứng)
Bảng kê trang thiết bị cửa hàng xăng dầu
Danh sách cán bộ công nghân viên làm việc tại cửa hàng
Bản sao bằng cấp cán bộ công nghân viên làm việc tại cửa hàng (có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy CN đủ điều kiện KDXD
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Địa bàn huyện + 175.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định); + 75.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định)
Địa bàn thị xã; thành phố + 350.000 đ/lần/doanh nghiệp (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định); + 150.000 đ/lần/hộ cá thể (bao gồm lệ phí cấp giấy và phí thẩm định)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-032312-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
29