Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-033441-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế Quảng Trị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: 05 làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 1. Phòng đăng ký kinh doanh - Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 2. Cục Thuế Quảng Trị: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức thành lập chi nhánh nộp đủ hồ sơ đăng ký tại bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo Luật định. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, cán bộ thụ lý hồ sơ viết giấy biên nhận cho tổ chức hẹn ngày trả hồ sơ; Đồng thời gửi tới Cục Thuế Quảng Trị bản sao Thông báo lập chi nhánh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế Quảng Trị thông báo Mã số doanh nghiệp cho Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để nghi vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế của doanh nghiệp
Bước 4: Tổ chức thành lập Chi nhánh nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và đăng ký thuế tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Luật Doanh nghiệp
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
Người đứng đầu chi nhánh không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp Luật
Tên chi nhánh được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp
Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu)
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh;
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của người đứng đầu chi nhánh và cá nhân khác thực hiện theo quy định
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Quyết định của chủ tịch Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh và đăng ký thuế
Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Doanh nghiệp
Bản sao điều lệ của Công ty
Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thành lập chi nhánh và đăng ký thuế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế;
Tải về
Thông báo lập chi nhánh (theo mẫu);
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 12.000 đồng/bộ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-033441-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16