Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-033513-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: 03 làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện của Công ty nộp đủ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo Luật định. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, cán bộ thụ lý hồ sơ viết giấy biên nhận cho Doanh nghiệp hẹn ngày giải quyết.
Bước 3: Người đại diện của công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế thay đổi tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đại diện theo pháp Luật không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp Luật
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (theo mẫu)
Bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp Luật của Công ty
Quyết định của chủ tịch Hội đồng quản trị về việc thay đổi người đại diện theo pháp Luật của công ty
Giấy tờ chứng thực còn hiệu lực của cổ đông sáng lập:
- Đối với cổ đông sáng lập là cá nhân:
Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức:
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của tổ chức đó;
+ Quyết định ủy quyền người đại diện theo pháp Luật của cổ đông tổ chức đó.
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của Giám đốc (hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên) và cá nhân khác thực hiện theo quy định
Danh sách cổ đông (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp Luật đối với Công ty cổ phần 12.000 đồng/bộ hồ sơ
Căn cứ pháp lý

0
20