Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-035934-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục thuế Quảng Trị
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Thời hạn giải quyết: 05 làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức thành lập công ty nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “một cửa, một cửa liên thông” kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo Luật định. Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, cán bộ thụ lý hồ sơ viết giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả; Đồng thời gửi tới Cục Thuế Quảng Trị bản sao Giấy đề nghị Đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.
Bước 3: Sau khi nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế Quảng Trị thông báo Mã số doanh nghiệp cho Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo để nghi vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp
Bước 4: Cá nhân, tổ chức thành lập công ty nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế tại Bộ phận “một cửa, một cửa liên thông” của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các thành viên sáng lập không thuộc diện quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp
Có danh sách thành viên sáng lập theo quy định tại Điều 23 của Luật Doanh nghiệp
Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp Luật
Có trụ sở chính theo quy định tại khoản 1, Điều 35 của Luật Doanh nghiệp
Dự thảo Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều 22 của Luật Doanh nghiệp
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh
Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp Luật
Tên doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Luật Doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (theo mẫu)
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (theo mẫu)
Giấy tờ chứng thực còn hiệu lực của thành viên sáng lập:
- Đối với thành viên sáng lập là cá nhân;
+ Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực
- Đối với thành viên sáng lập là tổ chức:
+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định của tổ chức đó;
+ Quyết định ủy quyền người đại diện theo pháp Luật của thành viên tổ chức đó.
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề: Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của Giám đốc (hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên) và cá nhân khác thực hiện theo quy định
Đối với ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Dự thảo Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Danh sách thành viên (theo mẫu)
Quyết định chia công ty theo quy định tại Điều 150 của Luật Doanh nghiệp
Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế;
Tải về
Danh sách thành viên;
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
Tải về
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với trường hợp chia công ty Trách nhiệm hữu hạn thành một số công ty cùng loại 120.000 đồng/bộ hồ sơ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế với trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn thành một số công ty cùng loại - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-035934-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20