Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-047506-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân đến nộp hồ sơ thẩm định báo cáo đánh giá môi trường bổ sung tại phòng 1 Cửa của sở Tài nguyên và Môi trường. Cán bộ phòng Cửa kiểm tra hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ sẽ tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu biên nhận.
Bước 2: Tổ 1 cửa bàn giao hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ cho Phòng chuyên môn để xử lý theo đúng quy định pháp luật.
Phòng chuyên môn xử lý hồ sơ chuyển Giám đốc Sở xem xét danh sách chuyên gia lấy cần lấy ý kiến.
Bước 3: Tổ chức lấy ý kiến thẩm định của các chuyên gia
Bước 4: Trong trường hợp các chuyên gia yêu cầu yêu cầu chỉnh sửa hoặc lập lại hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo kết quả thẩm định và trả hồ sơ tại phòng 1 Cửa của Sở. Trong trường hợp ý kến của các chuyên gia nhất trí thông qua báo cáo, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo.
Bước 5: Tổ chức, cá nhân đến tiếp nhận kết quả hồ sơ đã được xử lý tại tổ 1 cửa theo đúng thời gian quy định
01 (một) văn bản đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTMBS theo mẫu
05 (năm) bản báo cáo ĐTMBS được đóng thành quyển theo mẫu, có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa. Trong trường hợp cần thiết do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng báo cáo đánh giátác động môi trường bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thẩm định.
01 (một) bản sao báo cáo ĐTM đã được phê duyệt trước đó
01 (một) bản sao có công chứng của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trước đó
01 (một) bản giải trình về những nội dung điều chỉnh của dự án
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Văn bản của chủ dự án đề nghị thẩm định và phê duyệt báo cáo ĐTMBS
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-047506-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17