Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-049855-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở sản xuất kinh doanh làm văn bản đề nghị công nhận “cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho thương binh, bệnh binh và kèm theo các giấy tờ và gửi về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 2: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện làm văn bản đề nghị gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết dịnh công nhận
Văn bản đề nghị chứng nhận là cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho thương binh, bệnh binh
Bản sao quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập và giấy phép kinh doanh có công chứng
Điều lệ hoặc quy chế hoạt động
Danh sách cán bộ lãnh đạo của cơ sở gồm giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng (hoặc tương đương)
Danh sách lao động đang được sử dụng, trong đó ghi rõ danh sách thương binh, bệnh binh có xác nhận của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho thương binh, bệnh binh - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-049855-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19