Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-050806-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khoáng sản, địa chất
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Công Thương (thẩm định thiết kế cơ sở)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phépQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: - Tổ chức, cá nhân xin cấp phép khảo sát khoáng sản nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả hồ của Sở Tài nguyên và Môi trường .
- Người tiếp nhận hồ sơ chỉ tiếp nhận khi hồ sơ đã đầy đủ theo quy định và viết phiếu biên nhận, hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn bổ sung, trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân.
- Bộ phận nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển giao hồ sơ cho Phòng Khoáng sản và Nước trong ngày làm việc, thu phí, lệ phí và trả kết quả đúng quy định.
- Phòng Khoáng sản và Nước có trách nhiệm kiểm tra, tổ chức thẩm định và chuyển giao kết quả cho Bộ phận nhận và trả kết quả.
- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, thì gửi văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ (chuyển văn bản cho Bộ phận nhận và trả kết quả thông báo).
- Trường hợp cấp giấy phép thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường, thì Phòng Khoáng sản và Nước có ý kiến bằng văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian không quá 10 ngày làm việc.
:
- Đơn xin cấp giấy phép.
- Đề án khảo sát khoáng sản.
- Bản đồ khu vực khảo sát được lập trên nền bản đồ địa hình hệ tọa độ vuông góc VN2000, có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/100.000 - 05 bộ.
- Bản sao (có công chứng) văn bản về tư cách pháp nhân của tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép.
- Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý quy hoạch ngành đối với trường hợp chưa có quy hoạch khoanh vùng cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn xin khảo sát khoáng sản
Tải về
Đề án khảo sát khoáng sản.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép khảo sát khoáng sản 1.000.000đồng/1 giấy phép
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khảo sát khoáng sản - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-050806-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khoáng sản, địa chất
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25