Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-053876-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày, nếu số lượng lớn thì không quá 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao có chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với các giấy tờ, văn bản chỉ bằng tiếng Việt hoặc do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp bằng tiếng Việt, có xen một số từ bằng tiếng nước ngoài (ví dụ: Giấy chứng nhận kết hôn của người Việt Nam và người nước ngoài, trong đó có ghi tên, địa chỉ của người nước ngoài bằng tiếng nước ngoài...) thì cơ quan có thẩm quyền chứng thực là Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Người đi chứng thực bản sao đúng với bản chính văn bản bằng tiếng Việt xuất trình đầy đủ các giấy tờ hợp lệ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 3: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực
Bước 4: Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực
Bước 5: Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Bản chính (Bản chính được dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao bao gồm: Bản chính cấp lần đầu; Bản chính cấp lại; Bản chính đăng ký lại)
Bản sao cần chứng thực (theo yêu cầu của người cần chứng thực nhưng phải nhiều hơn nhu cầu 01 bản để lưu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực bản sao từ bản chính: không quá 2000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản.
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [171]
Xin nhập quốc tịch Việt Nam - Quảng Trị
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng- Quảng Trị
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Trị
Cấp giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn sản phẩm thuốc lá - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Quảng Trị
Cấy giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp lần đầu - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng đổi nhà ở - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng thuê nhà ở - Quảng Trị
Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ kinh doanh giám định thương mại - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở - Quảng Trị
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở - Quảng Trị
Công chứng di chúc - Quảng Trị
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Quảng Trị
Công chứng văn bản khai nhận di sản - Quảng Trị
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Quảng Trị
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch - Quảng Trị
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch - Quảng Trị
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên trung học phổ thông - Quảng Trị
Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học phổ thông - Quảng Trị
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (đối với giáo dục trung học phổ thông) - Quảng Trị
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tự do - Quảng Trị
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Quảng Trị
Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp - Quảng Trị
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Quảng Trị
Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Quảng Trị
Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN) - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (SHCN) - Quảng Trị
Công bố hợp quy - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp hoạt động khoa học và công nghệ - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ - Quảng Trị
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Quảng Trị
Cấp giấy phép kinh doanh rượu - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG - Quảng Trị
Sang tên chủ sở hữu đăng ký xe máy chuyên dùng trong trường hợp khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Quảng Trị
Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh - Quảng Trị
Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Quảng Trị
Cấp giấy phép hoạt động in đối với xuất bản phẩm, sản phẩm báo chí, tem chống giả - Quảng Trị
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng - Quảng Trị
Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C - Quảng Trị
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2 - Quảng Trị
Cấp giấy phép xây dựng trạm thu, phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1 - Quảng Trị
Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - Quảng Trị
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Quảng Trị
Cấp /cấp lại thẻ xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Quảng Trị
Cấp/cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng (vật thể bảo quản nội địa) - Quảng Trị
Giao rừng đối với tổ chức - Quảng Trị
Cho thuê rừng đối với tổ chức - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất - Quảng Trị
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Quảng Trị
Cấp phép khai thác khoáng sản - Quảng Trị
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Quảng Trị
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất - Quảng Trị
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất - Quảng Trị
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất - Quảng Trị
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất - Quảng Trị
Gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Quảng Trị
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước - Quảng Trị
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Quảng Trị
Gia hạn hoặc điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Quảng Trị
Cấp bổ sung, sửa đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá - Quảng Trị
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ (đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) - Quảng Trị
Chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Quảng Trị
Đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá - Quảng Trị
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm hàng hóa - Quảng Trị
Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp - Quảng Trị
Đổi giấy phép lái xe ngành Công an cấp - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe - Quảng Trị
Cấp giấy phép liên vận Việt – Lào - Quảng Trị
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch - Quảng Trị
Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị
Công bố hoạt động cảng thủy nội địa - Quảng Trị
Công bố lại cảng thủy nội địa - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Quảng Trị
Công bố hợp chuẩn - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ của Văn phòng đại diện, chi nhánh - Quảng Trị
Đề nghị thay đổi, bổ sung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần đầu - Quảng Trị
Cấp giấy phép hoạt động in - Quảng Trị
Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Quảng Trị
Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu - Quảng Trị
Đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm - Quảng Trị
Cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức thuộc địa phương, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký - Quảng Trị
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Cấp giấy phép Xe tập lái - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép lái xe - Quảng Trị
Cấp mới giấy phép lái xe - Quảng Trị
Cấp lại giấy phép Xe tập lái - Quảng Trị
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị
Cho phép cải tạo, hạ độ cao đối với đất nông nghiệp đã được giao và sử dụng đất làm vật liệu san lấp công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Quảng Trị
Cấp, cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại - Quảng Trị
Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Quảng Trị
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã chia - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã tách - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất - Quảng Trị
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) - Quảng Trị
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Trị
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã) - Quảng Trị
Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu - Quảng Trị
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu - Quảng Trị
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất - Quảng Trị
Đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của Liên hiệp Hợp tác xã - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã chia - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã tách - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã hợp nhất - Quảng Trị
Đăng ký khi Liên hiệp Hợp tác xã sáp nhập - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị mất) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng) - Quảng Trị
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện Liên hiệp Hợp tác xã (khi bị hỏng) - Quảng Trị
Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) - Quảng Trị
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị
Yêu cầu sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của cơ quan đăng ký - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai - Quảng Trị
Đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai lần đầu - Quảng Trị
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Quảng Trị
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình cá nhân - Quảng Trị
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Quảng Trị
Cấp mới Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Trị
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng hoặc cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh) - Quảng Trị
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công thương - Quảng Trị
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh - Quảng Trị
Cấp mới; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Trị
Cấp mới; cấp sửa đổi, bổ sung; cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Trị
Cấp mới; cấp sửa đổi; cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Trị
Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Quảng Trị
Đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Quảng Trị
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại - Quảng Trị
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Quảng Trị
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Quảng Trị
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) - Quảng Trị
TTHC đang xem
Thủ tục Chứng thực bản sao từ bản chính (tiếng Việt) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-053876-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17