Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-055059-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người xin nhận con nuôi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của trẻ em Việt Nam được xin nhận làm con nuôi; Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết việc xin nhận con nuôi trong 07 ngày liên tiếp tại trụ sở uỷ ban
Bước 3: Sau khi hết thời hạn niêm yết, Ủy ban nhân dân cấp xã có công văn gửi Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ để Sở Tư pháp cho ý kiến
Bước 4: Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận con nuôi và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 5: Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định việc cho nhận con nuôi và tiến hành giao nhận con nuôi
Bước 6: Người xin nhận con nuôi nhận Quyết định tại Ủy ban nhân dân cấp xã
- Đơn xin nhận con nuôi theo mẫu quy định.
- Giấy đồng ý của cha mẹ đẻ/người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi.
* Lưu ý: Khi nộp hồ sơ, người xin nhận con nuôi phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; trong trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-055059-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
26