Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-059243-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Tài chính cấp xã hoặc tổ chức tư vấn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sau khi có kết quả thẩm định của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban Tài chính cấp xã trình hồ sơ đề nghị phê duyệt lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét phê duyệt
- Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt của Ban Tài chính của Ban Tài chính (theo mẫu).
- Dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của Ban Tài chính cấp xã.
- Văn bản thẩm định Kế hoạch đấu thầu của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình đề nghị thẩm định và phê duyệt của Ban Tài chính
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt kế hoạch đấu thầu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-059243-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29