Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-067386-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ và gửi tới bộ phận nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Cán bộ của Bộ phận nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cán bộ thụ lý hướng dẫn cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, cán bộ thụ lý trao Giấy biên nhận cho cá nhân, hẹn ngày giải quyết. Bộ phận nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ đến phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý.
Bước 4: Cá nhân trình giấy biên nhận và nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại bộ phận nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh;
- Tên của hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 42 Nghị định 88/2006/NĐ-CP;
- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.
- Trường hợp ngành nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề phải bổ sung thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề còn hiệu lực của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình.
- Trường hợp ngành nghề kinh doanh phải có vốn pháp định theo quy định của pháp luật phải bổ sung thêm bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh -theo mẫu (trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách các cá nhận góp vốn thành lập hộ kinh doanh
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 18.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-067386-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22