Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-067824-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua InternetTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đi đăng ký kinh doanh chuẩn bị hồ sơ, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ và gửi tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo luật định. Nếu hồ sơ chưa đảm bảo hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: Nếu hồ sơ đảm bảo hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thụ lý giải quyết
Bước 4: Người đại diện của hợp tác xã nhận Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện Hợp tác xã tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện (theo mẫu).
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.
- Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.
- Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động. 12.000 đồng/lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện thuộc Hợp tác xã (trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc thị xã khác nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-067824-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
19