Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-070280-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm lập hồ sơ theo mục 7 của biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Trung tâm y tế dự phòng cấp huyện hoặc Phòng Y tế
Bước 2: Cán bộ Trung tâm y tế dự phòng nếu được ủy quyền hoặc Phòng Y tế thẩm định hồ sơ nếu đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thì trình Ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho đối tượng
Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm Y tế dự phòng hoặc Phòng Y tế
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu)
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có chứng thực)
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm gồm:
- Bản vẻ so đồ mặt bằng cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Qui trình chế biến (qui trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm.
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (theo mẫu)
Giấy chứng nhận sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất (bản sao)
Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức vệ vệ sinh an toàn thực phẩm (có chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (02 bộ lưu)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu và sản phẩm thực phẩm
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm 15.000đồng/trường hợp
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 50.000đồng/trường hợp
Phí thẩm định, kiểm tra định kỳ: Khách sạn, nhà hàng, ăn uống, bếp ăn tập thể, cữa hàng kinh doanh thực phẩm
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận, Trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch chợ và bệnh viện do huyện quản lý - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-070280-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Trị
Chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Quảng Trị
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư 26/2012/TT-BYT - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư 47/2014/TT-BYT - Quảng Trị
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị

0
17