Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-070297-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện, Bệnh viện đa khoa cấp huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi có giấy báo nhập học của các trường Y, dược
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có nhu cầu đào tạo nghiên cứu Y,dược đăng ký dự thi tại phòng Y tế
Bước 2: Phòng Y tế họp xét cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện đào tạo nghiên cứu Y,dược cử đi ôn thi
Bước 3: Cá nhân thi đạt yêu cầu có giấy báo nhập học của các trường Y,dược nộp tại phòng Y tế
Bước 4: Phòng Y tế lập danh sách trúng tuyển Y,dược trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định cử đi đào tạo
Bước 5: Nhận kết quả tại phòng Y tế
Đơn xin đi học, đào tạo Y, dược
Sơ yếu lý lịch (theo mẩu)
Giấy khám sức khoẻ (theo mẩu)
Các văn bằng chứng chỉ chuyên môm (phô tô công chứng)
Bản cam kết trong quá trình học tập và sau khi ra trường trở về địa phương công tác
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (01bộ lưu)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cử đào tạo nghiên cứu Y, dược - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-070297-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Y tế
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20