Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-070390-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trên khi thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế huyện; Trung tâm Y tế dự phòng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan đề nghị thu hồi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trong trường hợp có đề nghị của cơ quan Quản lý thị trương, Công an, hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền, khi cơ sở được cấp huyện Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bị tước giấy phép kinh doanh hay bị truy cứu trách nhiệm hình sư thì Phòng Y tế huyện kiểm tra, xác minh yêu cầu của các quan chức năng
Bước 2: Nếu đủ điều kiện thu hồi thì Phòng Y tế hoặc Giám đốc Tung tâm y tế dự phòng nếu ủy quyền trình Ủy ban nhân dân cấp huyện Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạnh không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận, Trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch chợ và bệnh viện do huyện quản lý
Bước 3: Nhận kết quả tại Phòng Y tế hoặc Trung tâm Y tế dự phòng cấp huyện
Công văn đề nghị thu hồi
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của tổ chức bị đề nghị thu hồi
Số bộ hồ sơ: 03 bộ (01bộ lưu)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạnh không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận, Trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch chợ và bệnh viện do huyện quản lý - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-070390-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

2
25