Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-071632-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Tài chính Kế hoạch gửi hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét Phê duyệt
Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Dự thảo Quyết định phê duyệt Hồ sơ mời thầu của phòng Tài Chính - Kế hoạch.
- Văn bản Thẩm định hồ sơ mời thầu của phòng Tài chính - Kế hoạch.
- Hồ sơ trình Thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư:
+ Tờ trình xin Thẩm định và Phê duyệt hồ sơ mời thầu của chủ đầu tư.
+ Tài liệu pháp lý đính kèm theo văn bản trình thẩm định và phê duyệt, bao gồm:
. Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư.
. Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA.
. Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có).
. Nguồn vốn cho dự án.
. Các văn bản pháp lý khác liên quan (nếu có).
+ Hồ sơ mời thầu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt hồ sơ mời thầu - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-071632-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
39