Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-072733-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức muốn Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp, cơ sở dịch vụ làm răng giả, cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và cơ sở dịch vụ kính thuốc phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn ngày giải quyết, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để bổ sung
Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà:
a. Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế;
b. Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư này;
c. Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề.
Phạm vi hành nghề:
Chăm sóc sức khỏe tại nhà theo đơn của bác sỹ; không được khám bệnh, kê đơn.
Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất đối với dịch vụ kính thuốc:
a. Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế;
b. Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư này;
c. Có đủ trang thiết bị, dụng cụ kiểm tra tật khúc xạ mắt, đo và màu lắp kính, bảo hành kính thuốc phù hợp với phạm vi hành nghề được phê duyệt;
d. Cửa hàng có diện tích ít nhất là 15m2;
đ. Có phương tiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm vệ sinh môi trường.
Phạm vi hành nghề:
Đo tật khúc xạ mắt, mài lắp kính và bảo hành kính thuốc; tư vấn về việc sử dụng kính.
Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất đối với dịch vụ làm răng giả:
a. Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ làm răng giả;
b. Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư này;
c. Phòng khám và lắp ráp răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất là 10m2, phòng làm răng, hàm giả phải có diện tích ít nhất là 10m2;
d. Có đủ dụng cụ, trang thiết bị y tế phù hợp với phạm vi hành nghề;
đ. Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
Phạm vi hành nghề:
a. Làm răng giả, hàm giả, tháo lắp, cố định;
b. Riêng đối với những thợ trồng răng tại Tp. Hồ Chí Minh đã được phép hành nghề từ năm 1980 trở về trước và đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh bồi dưỡng, tập huấn, thi kiểm tra tay nghề (1985, 1986) và cấp “Giấy chứng nhận kiểm tra tay nghề” đáp ứng yêu cầu, nếu muốn mở rộng phạm vi hành nghề trám răng sâu độ 1,2, nhổ răng một chân lung lay thì phải được bổ sung trình độ chuyên môn và bảo đảm đủ điều kiện trang thiết bị y tế và phải có hộp thuốc chống choáng theo quy định phù hợp với loại hình này.
Điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, phạm vi hành nghề đối với dịch vụ tiêm chích, thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp.
a. Người đứng đầu phải có chứng chỉ hành nghề dịch vụ y tế được đăng ký cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng;
b. Người làm công việc chuyên môn phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định tại Mục VIII của Thông tư này;
c. Có phòng tiêm chích, thay băng diện tích ít nhất 10m2;
d. Có đủ dụng cụ và bảo đảm vô trùng;
đ. Bảo đảm các điều kiện xử lý chất thải và vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật.
Phạm vi hành nghề:
Chỉ thực hiện theo đơn của bác sỹ; không được khám bệnh, kê đơn.
Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện. Nêu rõ:
+ Tên cơ sở;
+ Địa điểm;
+ Thời gian hành nghề;
+ Phạm vi hành nghề.
Sơ yếu lý lịch
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề
Bản sao hợp pháp giấy đăng ký kinh doanh
Bản kê tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất - kỹ thuật
Bảng giá dịch vụ
Bảng cam kết thực hiện đúng giá
Nếu thuê vị trí phải có Hợp đồng thuê nhà thời gian từ 12 tháng trở lên
Nếu có người làm chuyên môn trong cơ sở hành nghề , mỗi người phải đảm bảo đủ 01 bộ hồ sơ sau:
+ Có bằng cấp, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với công việc được giao;
+ Có năng lực hành vi nhân sự đầy đủ;
+ Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe hợp pháp;
+ Có hợp đồng lao động theo qui định của pháp luật về lao động;
+ Không đang thời gian bị truy cứu trách nhiệm dân sự hoặc bị cấm hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 80.000 đồng; Đối với tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa: 60.000 đồng/ cơ sở.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với cơ sở dịch vụ (CSDV) y tế (bao gồm: cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, huyết áp, cơ sở dịch vụ làm răng giả, cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà và cơ sở dịch vụ kính thuốc) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-072733-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

3
23