Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-082430-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi bộ phận 1 cửa nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hội đồng đấu giá lập hồ sơ đầy đủ theo hướng dẫn tại mục 7 của biểu mẫu này nộp hồ sơ đã trúng đấu giá cho bộ phận 1 cửa của Ủy ban nhân dân huyện
Bước 2: Bộ phận 1 cửa chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Nhận giấy hẹn trả.
Bước 3: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất lập tờ trình, quyết định, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện ký
Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định đã được Ủy ban nhân dân huyện ký, biên lai thu phí, lệ phí (nếu có)cho bộ phận 1 cửa
Bước 5: Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp phí, lệ phí, nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định phê duyệt quy hoạch, bản vẽ quy hoạch (dạng giấy và dạng số). Chứng chỉ quy hoạch đối với vùng đất nhỏ lẽ.
Quyết định công nhận kết quả đấu giá
Giấy chứng nhận đã nộp đủ tiền (có biên lai nộp thuế bản phô tô công chứng kèm theo)
Đơn xin giao đất làm nhà ở
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất làm nhà ở
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Mức thu: 50.000 đồng/hồ sơ
Trích lục bản đồ. Mức thu: 5.000 đồng/1lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-082430-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24