Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-082542-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân phường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi bộ phận 1 cửa nhận đủ hồ sơ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân phường. Nhận lại hồ sơ đã được xác nhận.
Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Ủy ban nhân dân huyện. Nhận giấy hẹn trả.
Bước 3: Bộ phận 1 cửa của Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, quyết định, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện ký.
Bước 4: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định đã được Ủy ban nhân dân huyện ký, biên lai thu phí, lệ phí cho bộ phận 1 cửa
Bước 5: Hộ gia đình, cá nhân nộp phí, lệ phí và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Văn bản cho phép đổi tên của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các văn bản khác phù hợp với pháp luật
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin đăng ký biến động về sử dụng đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chỉnh lý biến động Mức thu: 5000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký biến động về sử dụng đất do đổi tên, giảm diện tích thửa đất do sạt lỡ tự nhiên cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-082542-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19