Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-083515-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi bộ phận 1 cửa nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa của Ủy ban nhân dân huyện. Nhận giấy hẹn trả.
Bước 3: Bộ phận 1 cửa của Ủy ban nhân dân huyện chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất
Bước 4: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thẩm định hồ sơ, lập tờ trình, quyết định, viết giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trình phòng Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện ký
Bước 5: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất chuyển giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định đã được Ủy ban nhân dân huyện ký, 1 bộ hồ sơ đã thẩm định, biên lai thu phí, lệ phí cho bộ phận 1 cửa
Bước 6: Hộ gia đình, cá nhân nhận hồ sơ, giấy thông báo nộp thuế qua chi cục Thuế, kho bạc Nhà nước nộp nghĩa vụ tài chính. Nộp giấy chứng nhận đã nộp Thuế cho bộ phận 1 cửa, nộp phí, lệ phí và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đơn xin giao đất làm nhà ở
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Danh sách công khai các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Biên bản lập hồ sơ thửa đất tại thực địa
Biên bản họp xét của Hội đồng tư vấn giao đất
Hộ khẩu, chứng minh nhân dân (công chứng Nhà nước)
Giấy tờ ưu tiên (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy CNQSD đất
Tải về
Đơn xin giao đất làm nhà ở
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất Mức thu: 50.000 đồng/hồ sơ
Trích lục bản đồ Mức thu: 5.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất làm nhà ở đối với hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-083515-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24