Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-084142-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này tại tổ ''1 cửa'' của Ủy ban nhân dân huyện
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của phòng Công thương: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa hợp lệ
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận cho tổ chức nộp hồ sơ ngày hẹn giải quyết
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy phép thi công tại tổ ''1 cửa'' của Ủy ban nhân dân huyện
Tờ trình của chủ đầu tư về việc xin cấp giấy phép thi công công trình, hạng mục công trình
Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công + tổng dự toán công trình (hạng mục công trình)
Hồ sơ thiết kế
Hợp đồng thi công xây lắp
Chứng chỉ quy hoạch
Hồ sơ biện pháp thi công: Thuyết minh về việc đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức giao thông thông suốt
Bản vẽ: Sơ đồ bố trí hệ thống biển báo hiệu khi thi công công trình
Bản vẽ: Sơ đồ bố trí hệ thống biển báo hiệu khi thi công công trình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng. (Đối với tổ chức, doanh nghiệp) 100.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép thi công công trình - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-084142-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
39