Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-084424-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền cấp Xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động khánh chiến được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến từ trần sau ngày 1/1/1995 phải lập đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 của Biểu mẫu này và nộp tại bộ phận nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
Bước 2: Cán bộ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập danh sách trình Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xác nhận hồ sơ
Bước 3: Chuyển hồ sơ lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng
Bản huân, huy chương kháng chiến (phô tô) công chứng
Bản thoả thuận của thân nhân người có công
Giấy chứng tử hoặc giấy chứng nhận từ trần
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
BẢN KHAI CỦA THÂN NHÂN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp 1 lần đối với người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến từ trần sau ngày 1/1/1995 - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-084424-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
24