Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-085008-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền cấp Xã, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân hoặc thông qua cán bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xã nộp hồ sơ tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
Bước 2: Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập danh sách
Bước 3: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện chuyển danh sách và hồ sơ đi kèm lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh
Bản khai của người có công (Mẫu số 4c-AH)
Bản huân, huy chương KC (photo) công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của người có công
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận hồ sơ đề nghị trợ cấp 1 lần đối với người Hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương kháng chiến - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-085008-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15