Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-085362-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chính quyền cấp Xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện xã nộp hồ sơ tại Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Bước 2: Cán bộ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lập danh sách
Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện huyện chuyển hồ sơ lên Sở Lao động, Thương binh và Xã hội huyện tỉnh
Giấy báo tử
Giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận đề nghị suy tôn liệt sỹ đối với người hy sinh đã được ghi là liệt sỹ trong các giấy tờ như: Huân chương, Huy chương; giấy chứng nhận đeo Huân chương, Huy chương; bảng vùng danh dự; Bảng gia đình vẻ vang hoặc lịch sử Đảng của cấp xã, phường, thị trấn trở lên và đối với người hy sinh trong chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu đã được nhân dân, chính quyền địa phương suy tôn, đưa hài cốt vào an táng trong nghĩa trang liệt sỹ - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-085362-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
50