Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-111308-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng trị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn ngày thẩm định, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn và trả lại để bổ sung
Bước 3: Tiến hành thẩm định hồ sơ, thẩm định kiểm tra thực địa và trình lãnh đạo Chi cục
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí và nhận giấy chứng nhận tại Phòng đăng ký và chứng nhận sản phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều 4 - Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài khi sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm đủ các điều kiện theo quy định về vệ sinh an toàn sau:
* Điều kiện về cơ sở gồm:
- Địa điểm; môi trường;
- Yêu cầu thiết kế nhà xưởng;
- Kết cấu nhà xưởng;
- Hệ thống cung cấp nước, nước đá, hơi nước;
- Hệ thống xử lý chất thải;
- Khí nén;
- Hệ thống xử lý chất thải;
- Phòng thay bảo hộ lao động;
- Nhà vệ sinh.
* Điều kiện về trang thiết bị gồm:
- Phương tiện rửa và khử trùng tay;
- Nước sát trùng;
- Thiết bị phòng chống côn trùng gây hại;
- Thiết bị, dụng cụ giám sát chất lượng;
- Thiết bị, dụng cụ chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển.
* Điều kiện về con người gồm:
- Sức khoẻ của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo M1 ban hành kèm theo quy định này)
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm:
+Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh.
+ Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù.
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ sở sản xuất, kinh doanh (theo M2 ban hành kèm theo quy định này)
Bản sao công chứng “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp) của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Đối với cơ sở đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm theo HACCP (phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn) trong hồ sơ phải có bản sao công chứng Giấy chứng nhận HACCP
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cam kết bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm (M2)
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận ( M1)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
+Phí thẩm định: 1. Cơ sở có sản lượng có sản lượng nhỏ hơn 20 tấn/năm thu 200.000 đồng/lần/cơ sở. 2.Cơ sở có sản lượng từ 20 đến nhỏ hơn 100tấn/năm thu 300.000đồng/lần/cơ sở. 3. Cơ sở có sản lượng từ 100 đến nhỏ hơn 500tấn/năm thu 400.000đồng/lần/cơ sở. 4. Cơ sở có sản lượng từ 500 đến nhỏ hơn 1000tấn/năm thu 500.000đồng/lần/cơ sở. 5. Cơ sở có sản lượng hơn 1000 tấn/năm trở lên thu 700.000 đồng/lần/cở sở
Lệ phí cấp chứng chỉ: 50.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của Sở Y tế - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-111308-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [7]
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạn không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận, Trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch chợ và bệnh viện do huyện quản lý - Quảng Trị
Thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện cấp giấy phép kinh doanh; cửa hàng ăn, các căng tin, nhà hàng ăn uống, bếp ăn tập thể, khách sạnh không thuộc tỉnh cấp giấy chứng nhận, Trường phổ thông cơ sở, các lễ hội, hội nghị, các khu du lịch chợ và bệnh viện do huyện quản lý - Quảng Trị
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quy định tại Khoản 2, Điều 4, Thông tư 26/2012/TT-BYT - Quảng Trị
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm quy định tại khoản 1, Điều 5, Thông tư 47/2014/TT-BYT - Quảng Trị
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị
Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền cấp của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Quảng Trị

0
26