Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-111550-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng trị
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giấy chứng nhận sẽ được cấp ngay sau khi công bố kết quả thi đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm phải tham gia tập huấn các kiến thức cơ bản và các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 tại điều 6, điều 7 Chương II phải liên hệ đăng ký tại phòng thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị
Bước 2: Phòng thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tiếp nhận danh sách đăng ký của các tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm để có kế hoạch mở lớp tập huấn
Bước 3: Khi có kế hoạch mở lớp tập huấn, Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Trị có giấy mời đến các tổ chức, cá nhân đã đăng ký tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm
Bước 4: Các Tổ chức, cá nhân sau khi tham gia lớp tập huấn theo quy định cụ thể tại phụ lục I ban hành kèm theo quyết định này, tổ chức, cá nhân nộp lệ phí và nhận giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm tại Phòng thông tin, truyền thông và quản lý ngộ độc thực phẩm
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người đã có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng năm, phải tham gia tập huấn để cập nhật các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm: 15.000 đ /1 lần cấp/chứng chỉ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-111550-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20