Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-111759-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân muốn đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề Dược phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn ngày giải quyết;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để bổ sung.
Bước 3: Cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a/ Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hình thức kinh doanh thuốc;
b/ Đã qua thực hành ít nhất từ 2 năm đến 5 năm tại cơ sở dược hợp pháp đối với từng hình thức kinh doanh;
c/ Có đạo đức nghề nghiệp;
d/ Có đủ sức khoẻ để hành nghề dược.
Người được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phải có một trong các văn bằng sau đây tuỳ theo yêu cầu đối với từng hình thức tổ chức kinh doanh thuốc:
a) Bằng tốt nghiệp đại học dược;
b) Bằng tốt nghiệp trung học dược;
c) Văn bằng dược tá;
d) Bằng tốt nghiệp trung học y;
đ) Bằng tốt nghiệp đại học y hoặc bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sinh học;
e) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền;
g) Các loại văn bằng về lương y, lương dược, giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền và trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền.
Các loại văn bằng quy định tại điểm g khoản 1 Điều này do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ở từng địa phương trong từng thời kỳ.
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Dược
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoặc thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác (nếu là cán bộ, công chức, viên chức)
Giấy chứng nhận sức khỏe (không quá 06 tháng kể từ ngày cấp)
Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên môn (có chứng thực)
Bản sao giấy chứng minh nhân dân (có chứng thực)
Giấy xác nhận thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp
02 ảnh chân dung 4 x 6cm
Bản cam kết thực hiện quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về dược có liên quan
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề Dược 300.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề Dược cho cá nhân là công dân Việt Nam đăng ký hành nghề Dược (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế cấp) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-111759-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23