Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-111914-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức muốn bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn ngày giải quyết, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để bổ sung
Bước 3: Tổ chức nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Đơn đề nghị bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc đã cấp
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn và cơ sở vật chất kỹ thuật đối với phạm vị kinh doanh đề nghị bổ sung
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với cơ sở bán buôn: - Doanh nghiệp: 3.000.000 đồng - Đối với đại lý: 500.000 đồng
-Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với đại lý bán thuốc cho doanh nghiệp kinh doanh thuốc; quầy thuốc; tủ thuốc trạm y tế xã: 120.000 đồng
-Phí thẩm định tiêu chuẩn và điều kiện kinh doanh thuốc đối với nhà thuốc: 240.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Bổ sung phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn và bán lẻ thuốc - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-111914-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22