Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-112128-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Y dược cổ truyền
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân muốn cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền đứng đầu phòng chẩn trị phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn ngày giải quyết, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì trả lại và hướng dẫn để bổ sung
Bước 3: Cá nhân nộp lệ phí và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Các điều kiện quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân;
- Có một trong các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn sau đây tùy theo yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề và phạm vi chuyên môn hành nghề:
a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc trung học về y học cổ truyền;
b) Bằng tốt nghiệp đại học dược hoặc trung học dược và có Giấy chứng nhận đã học dược học cổ truyền;
c) Giấy chứng nhận trình độ chuyên môn y dược học cổ truyền do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Sở Y tế) cấp.
- Đã qua thực hành 5 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền; 2 năm đối với hình thức tổ chức hành nghề quy định tại khoản 4 Điều 21 của Pháp lệnh này tại cơ sở y dược học cổ truyền.
- Có bằng cấp chuyên môn phù hợp với từng hình thức tổ chức hành nghề theo quy định tại khoản 2 của các điều 17,22,27 và 31 của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân.
- Đã có thời gian thực hành tại cơ sở y dược phù hợp với từng yêu cầu của từng hình thức tổ chức hành nghề theo quy định tại khoản 3 của các điều 17,22,27 và 31 của pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân. Căn cứ để xác định thời gian thực hành được quy định như sau:
a) Đối với cán bộ, công chức làm việc tại các cơ sở y dược của nhà nước nhưng đã nghỉ hưu hoặc quyết định cho thôi việc, kèm theo giấy xác nhận thời gian thực hành của đơn vị ra quyết định nghỉ hưu hoặc quyết định cho thôi việc đó;
b) Đối với người làm việc tại các cơ sở Y, dược tư nhân thì căn cứ thời gian làm việc trong giấy xác nhận thời gian thực hành của Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở đó, kèm theo bản sao hợp pháp hợp đồng lao động;
c) Đối với cán bộ, công chức người đang làm việc trong các cơ sở Y, dược của nhà nước thì căn cứ thời gian làm việc trong giấy xác nhận của thủ trưởng cơ quan đồng ý cho phép hành nghề Y, dược tư nhân ngoài giờ làm việc của nhà nứơc. Giấy xác nhận phái ghi rõ thời gian thực hành tại cơ sở Y, dược của Nhà nước.
- Có đạo đức nghề nghiệp; không thuộc đối tượng quy định tại điều 6 của Pháp lệnh hành nghề Y, dược tư nhân.
- Có giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ để làm việc của cơ sở khám, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên khám và cấp.
Đơn xin cấp Chứng chỉ hành nghề
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường
Bản sao công chứng các bằng, chứng chỉ chuyên môn
Giấy chứng nhận sức khỏe (do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp)
Giấy xác nhận thời gian thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hợp pháp do thủ trưởng cơ quan ký và đóng dấu. Nếu:
+ Nghỉ hưu, nghỉ thôi việc, chuyển công tác căn cứ vào bản sao hợp pháp Quyết định nghỉ hưu hoặc Quyết định nghỉ thôi việc.
+ Đối với người làm việc trong các cơ sở tư nhân thì do người đứng đầu cơ sở đó xác nhận, kèm theo bản sao hợp pháp hợp đồng lao động hoặc bản sao hợp pháp sổ bảo hiểm xã hội.
Bản cam kết thực hiện đúng các qui định về hành nghề
Bản sao hợp pháp chứng minh nhân dân
02 ảnh màu chân dung 4 cm x 6 cm
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định cấp chứng chỉ hành nghề YHCT 150.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề y dược cổ truyền cho cá nhân đứng đầu phòng chẩn trị - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-112128-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Y dược cổ truyền
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23