Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-113058-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, số 87-Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kết hôn (Bản chính - Đăng ký lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 5.3 và nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp, nơi mà trước đây trong địa hạt tỉnh Quảng Trị đương sự đã đăng ký việc kết hôn (kể cả đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã hay tại Sở Tư pháp)
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Tư pháp ghi vào sổ đăng ký và cấp bản chính Giấy chứng nhận kết hôn (Đăng ký lại) cho đương sự. Các giấy tờ hộ tịch cũ liên quan đến sự kiện hộ tịch đăng ký lại (nếu có) được thu hồi và lưu hồ sơ
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Tư pháp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Việc kết hôn của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam, nhưng bản chính giấy tờ hộ tịch và sổ đăng ký hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại
+ Chỉ đăng ký lại việc kết hôn trong trường hợp các bên đương sự còn sống vào thời điểm đăng ký lại để cùng có mặt tại Sở Tư pháp khi nhận Giấy chứng nhận kết hôn
- Nộp tờ khai (theo mẫu quy định).
Trong trường hợp việc kết hôn trước đây đăng ký tại Uỷ ban nhân dân cấp xã, thì phải có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi đã đăng ký việc kết hôn về việc đã đăng ký; trừ trường hợp đương sự xuất trình được bản sao giấy tờ hộ tịch đã cấp hợp lệ trước đây
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc kết hôn (STP/HT-2006-KH.2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài 1.000.000đồng/trường hợp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-113058-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
20