Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-115301-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Văn bản không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Lập danh sách và Tờ trình đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân liệt sĩ là người thờ cúng trực tiếp viết đơn đề nghị cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công (trình bày rõ lý do bị thất lạc, rách nát) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã
Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra lập danh sách trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt, tổng hợp danh sách, in phôi Bằng Tổ quốc ghi công, kèm tờ trình (của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) đề nghị cấp lại Bằng theo danh sách gửi Thủ tướng Chính phủ sau đó gửi Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Bước 4: Cục Người có công - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra danh sách, tra cứu lại hồ sơ thông tin được lưu trữ Trình Thủ tướng Chính phủ xét duyệt cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công
Danh sách (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Tờ trình
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục lập danh sách và Tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-115301-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
36