Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-117704-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định hoặc kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khi Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng trở lên; Giấy phép lái xe bị mất; Giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng không thời hạn (sau 01 năm kể từ ngày bị tước quyền sử dụng GPLX). Cá nhân nộp hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải (nơi đang quản lý Giấy phép lái xe)
Bước 3: Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; xác minh Giấy phép lái xe; xét cấp lại Giấy phép lái xe hoặc yêu cầu sát hạch lại theo quy định để cấp lại Giấy phép lái xe
Trường hợp Giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng:
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT
+ Bản sao chụp giấy phép lái xe hết hạn
Trường hợp Giấy phép lái xe bị mất:
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận
+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe (đối với trường hợp có hồ sơ gốc)
Trường hợp bị tước quyền sử dụng GPLX không thời hạn:
+ Bản sao chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn
+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định
+ Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe theo mẫu quy định tại Phụ lục 29 của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT có ghi ngày tiếp nhận hồ sơ của cơ quan tiếp nhận
+ Bản chính hồ sơ gốc phù hợp với Giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng (đối với trường hợp có hồ sơ gốc)
+ Quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe
+ Giấy chứng nhận hoàn thành môn học Pháp luật giao thông đường bộ, đạo đức người lái xe của cơ sở đào tạo lái xe có đủ điều kiện
Khi đến xin cấp lại Giấy phép lái xe phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với người nước ngoài) để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép lái xe 135.000 đồng/1 giấy phép lái xe PET
Lệ phí sát hạch các hạng: A1, A2, A3, A4 + Lý thuyết: 40.000đồng/ lần; + Thực hành: 50.000 đ/lần
Lệ phí sát hạch lái xe ô tô các hạng 70.000 đồng/1 lần
Lệ phí sát hạch lái xe ô tô sát hạch trên đường giao thông công cộng 50.000 đồng/1 lần
Lệ phí sát hạch lái xe ô tô sát hạch trong hình 230.000 đồng/1 lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy phép lái xe - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-117704-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20