Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-118053-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký phương tiện giao thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thuỷ bộ Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải phối hợp với Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới thuỷ bộ Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp đầy đủ hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn các thủ tục còn thiếu hoặc sai sót;
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận và giao lại cho khách hàng.
Bước 3: Đến ngày hẹn theo giấy biên nhận đến Sở Giao thông vận tải nộp lệ phí tại phòng Tiếp dân và nhận kết quả tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Sở Giao thông vận tải Quảng Trị tổ chức cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu đối với các Giấy chứng nhận đăng ký mà Sở cấp cho các đối tượng là tổ chức có trụ sở hoặc cá nhân có hộ khẩu tại tỉnh Quảng Trị trừ các đơn vị trực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Quy định này không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đang sử dụng vào mục đích quốc phòng và an ninh.
Thành phần hồ sơ Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định;
- Hoá đơn tài chính, hoặc Hợp đồng mua bán, hoặc Giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (01 bản chính).
Thành phần hồ sơ Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gồm:
- Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng theo mẫu quy định, đánh dấu X vào ô Chuyển quyền sở hữu (01 bản chính);
- Hoá đơn tài chính, hoặc Hợp đồng mua bán, hoặc Giấy chuyển nhượng theo quy định của pháp luật (01 bản chính);
- Hồ sơ cấp đăng ký, biển số lần đầu (lưu tại Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi);
- Phiếu sang tên, di chuyển theo mẫu quy định (bản chính-do Sở Giao thông vận tải nơi xe máy chuyên dùng chuyển đi lập Phiếu).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy nhượng bán, cho, tặng xe máy chuyên dùng
Tải về
Tờ khai đăng ký, cấp biển số xe máy chuyên dùng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số (chuyển quyền sở hữu từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến): 150.000 đồng/xe/lần.
Cấp Giấy chứng nhận không kèm theo biển số (chuyển quyền sở hữu trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương): 30.000 đồng/xe/lần.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng chuyển quyền sở hữu cho tổ chức, cá nhân thuộc Sở Giao thông vận tải quản lý - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-118053-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đăng ký phương tiện giao thông
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20