Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-118211-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở GTVT
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn các thủ tục còn thiếu hoặc sai sót;
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận và giao lại cho khách hàng trường hợp nộp trực tiếp.
Bước 3: Đến ngày hẹn theo giấy biên nhận đến nhận kết quả tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái hoặc Sở sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện
Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định theo mẫu quy định tại phụ lục 11 QĐ số 16/2007/QĐ-BGTVT kèm theo Phương án hoạt động có xác nhận của bến xe hai đầu tuyến
Bản pho tô đăng ký xe ô tô của những xe trong danh sách đăng ký. Đối với xe đăng ký thuộc xã viên Hợp tác xã kèm theo giấy giới thiệu của HTX, quyết định kết nạp xã viên theo quy định của pháp luật (bản phô tô có chứng thực), cam kết kinh tế giữa xã viên Hợp tác xã trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của Hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên Hợp tác xã (bản phô tô có chứng thực).
Bản phô tô giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của những xe trong danh sách đăng ký
Bản pho to văn bản chấp thuận doanh nghiệp tham gia khai thác tuyến vận tải khách cố định bằng ôtô của cơ quan quản lý tuyến
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký bổ sung xe khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định
Tải về
Lịch trình chạy xe
Tải về
Phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Bổ sung xe thuộc doanh nghiệp vận tải vào các tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 Km trở xuống đã được chấp thuận - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-118211-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26