Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-118414-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc đối với trường hợp cấp mới kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.; Không quá 05 ngày làm việc đối với trường hợp cấp lại kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo nộp đầy đủ hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn các thủ tục còn thiếu hoặc sai sót;
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận và giao lại cho khách hàng.
Bước 3: Đến ngày hẹn theo giấy biên nhận đến nhận kết quả tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Cơ sở đào tạo lái xe là cơ sở dạy nghề do cơ quan có thẩm quyền thành lập, có chức năng đào tạo lái xe, có đủ các đIều kiện tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ, chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
+ Cơ sở đào tạo lái xe phải có đủ hệ thống phòng học chuyên môn, phòng nghiệp vụ, giáo viên, xe tập lái, sân tập lái theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.
Văn bản đề nghị của cơ sở đào tạo
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo theo mẫu quy định tại phụ lục 16
Biên bản kiểm tra xét cấp giấy phép đào tạo lái xe mô tô, máy kéo
Hồ sơ giáo viên gồm: bản sao bằng tốt nghiệp trung học phổ thông có công chứng hoặc chứng thực; bản phtocopy chứng chỉ sư phạm, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Hồ sơ xe tập lái gồm: Bản sao giấy đăng ký xe có công chứng hoặc chứng thực; bản phtocopy giấy phép xe tập lái, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
Số bộ hồ sơ: 02(bộ)/ lần cấp phép; (01 bộ lưu ở cơ sở đào tạo, 01 bộ gửi Sở GTVT.)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe của cơ sở đào tạo
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp giấy phép đào tạo lái xe hạng A1, A2, A3, A4 - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-118414-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
28