Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-118628-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp đầy đủ hồ sơ trực tiếp tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Quảng Trị
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn các thủ tục còn thiếu hoặc sai sót;
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận và giao lại cho khách hàng.
Bước 3: Đến ngày hẹn theo giấy biên nhận đến nộp lệ phí tại phòng tiếp dân và nhận kết quả tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Không nằm trong khu vực cấm xây dựng theo quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; vị trí cảng, bến có địa hình, thuỷ văn ổn định, phương tiện ra vào an toàn thuận lợi;
+ Vùng nước cảng, bến không chồng lấn với luồng chạy tàu thuyền;
+ Công trình cầu cảng bảo đảm tiêu chuẩn an toàn, luồng vào cảng, bến (nếu có) phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật luồng theo quy định;
+ Lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định;
+ Thiết bị xếp dỡ (nếu có) phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và phù hợp với kết cấu của cầu cảng hoặc sức chịu lực của công trình bến;
+ Đối với cảng chuyên xếp dỡ hàng nguy hiểm, ngoài các điều kiện trên còn phải thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đối với hàng nguy hiểm;
+ Đối với cảng hành khách phải có cầu cho hành khách lên xuống an toàn, có nhà chờ, nội quy cảng, bến và bảng niêm yết giá vé.
Đơn đề nghị công bố lại cảng thuỷ nội địa (theo mẫu)
Trường hợp các chỉ tiêu quy định trong quyết định công bố cảng không thay đổi thì đơn đề nghị công bố lại ghi rõ tình trạng cảng không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước;
Trường hợp các chỉ tiêu nói trên có thay đổi thì đơn đề nghị công bố lại ghi rõ những thay đổi so với hồ sơ đã nộp lần trước, kèm theo các giấy tờ về những thay đổi này (nếu có).
Số bộ hồ sơ: 01(bộ)/ 01 lần cấp phép
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị công bố cảng thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 40.000 đồng/ 1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Công bố lại cảng thuỷ nội địa đối với cảng hàng hoá, hành khách thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương, không tiếp nhận phương tiện thuỷ nước ngoài trong trường hợp quyết định công bố cảng thuỷ nội địa hết hạn - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-118628-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26