Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-119651-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải: Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng ba trở xuống;Trường công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải: Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải: Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng ba trở xuống;Trường công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải: Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; Trường hợp phải thi, kiểm tra lại không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: BằngChứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ đề nghị:
* Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng từ hạng ba trở xuống tại Sở giao thông vận tải Quảng Trị;
* Cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa tại Trường công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải Quảng Trị.
Bước 2: Nhân viên thụ lý hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Hướng dẫn thủ tục để hoàn thiện;
- Nếu đạt yêu cầu: Viết giấy biên nhận và giao cho khách hàng (trường hợp nộp trực tiếp).
Bước 3: Đến ngày hẹn theo giấy biên nhận đến cơ quan nộp hồ sơ nộp lệ phí và nhận lại kết quả hoặc cơ quan sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a. Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn đã hết hạn sử dụng nhưng chưa quá 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012, có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thì được dự thi, kiểm tra lại lý thuyết để được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn;
b. Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn đã hết hạn sử dụng trên 12 tháng kể từ ngày 31/12/2012, có tên trong sổ cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thì được dự thi, kiểm tra lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn;
c. Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn bị mất, còn thời hạn theo quy định, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn nếu bị mất trong các trường hợp thiên tai như bão lụt, động đất hoặc bị hoả hoạn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cướp, trấn lột, mất trộm, phương tiện bị chìm, đắm, có xác nhận vụ việc của cơ quan công an, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý thì được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn. Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn bị mất, còn thời hạn sử dụng, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, nếu bị mất ngoài các trường hợp trên, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý sau 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự thi lại lý thuyết để được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn;
d. Người có bằng, chứng chỉ chuyên môn quá hạn sử dụng theo quy định bị mất, có tên trong sổ cấp bằng của cơ quan cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, sau 6 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định thì được dự thi lại cả lý thuyết và thực hành để được cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn.
Đơn đề nghị có dán ảnh
03 ảnh mầu cỡ 3 x 4
Bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn (đối với trường hợp hết hạn)
Đơn Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn (đối với trường hợp hết hạn); trình báo mất bằng, chứng chỉ chuyên môn có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công an (áp dụng đối với trường hợp mất bằng, chứng chỉ chuyên môn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp lại bằng, chứng chỉ chuyên môn phương tiện thuỷ nội địa
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Lệ phí cấp giấy chứng chỉ chuyên môn: 20.000 đồng
- Lệ phí cấp lại bằng: 50.000 đồng
- Trường hợp phải sát hạch và thi lại: + Phí sát hạch và thi cấp bằng thuyền trưởng hạng 3: 170.000 đồng + Phí sát hạch và thi cấp bằng máy trưởng hạng 3: 140.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp lại bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng ba trở xuống; cấp lại chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-119651-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
29