Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-119803-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ đề nghị gia hạn cấp giấy chứng nhận tại Sở giao thông vận tải
Bước 2: Nhân viên thụ lý hồ sơ sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ nếu chưa đầy đủ; Sở Giao thông vận tải tổ chức thẩm tra thực tế tại cơ sở
Bước 3: Đến nhận lại kết quả tại Sở Giao thông vận tải hoặc Sở sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu chính
Văn bản đề nghị của cơ sở dạy nghề
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề mới nhất do cơ quan có thẩm quyền cấp
Giấy chứng nhận (bản gốc) đã được Sở Giao thông vận tải cấp trước đó
Báo cáo hoạt động đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện trong thời gian 3 năm hoặc thời gian ghi trên giấy chứng nhận
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Gia hạn cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa hạng 3 hạn chế trở xuống - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-119803-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21