Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-122279-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Địa chỉ: Số 63 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị
Fax: 0533.700005; Email: ccktbvnltsqt@gmail.com
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Sở NN & PTNT Quảng Trị.
Bước 2: Cán bộ nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
Bước 3: Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì cử cán bộ chuyên môn thực hiện các bước kiểm tra ngư lưới cụ theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận với chủ tàu và tiến hành cấp giấy phép khai thác thủy sản.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí trực tiếp tại Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản - Sở NN và PTNT Quảng Trị.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản và quy định của UBND cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thủy sản.
- Giấy phép cũ bị rách nát trong quá trình sử dụng
- Giấy phép bị mất trong các trường hợp có lý do chính đáng được chính quyền địa phương nơi đăng ký tàu cá xác nhận.
- Có sự thay đổi về tàu cá, ngư cụ, khu vực, thời gian hoạt động (trường hợp đổi giấy phép).
- Giấy phép đã được gia hạn ba lần (trường hợp đổi giấy phép)
Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép (trong trường hợp mất giấy phép) theo mẫu quy định tại phụ lục 10 của Thông tư số 02/2006/TT-BTS, kèm theo Giấy phép cũ (trừ trường hợp mất Giấy phép).
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá (bản sao công chứng)
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm (bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp lại giấy cấp phép khai thác thủy sản
Tải về
Đơn xin đổi giấy phép khai thác thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, Lệ phí cấp lại giấy phép khai thác 20.000 đồng/1 lần cấp
Phí, Lệ phí đổi giấy phép khai thác 40.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-122279-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
30