Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-122325-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
+ Địa chỉ: số 63 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị
+ Fax: 0533.700005; Mail: ccktbvnltsqt@gmail.com
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác thủy sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị.
Bước 2: Cán bộ nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
Bước 3: Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì cử cán bộ chuyên môn thực hiện các bước kiểm tra ngư lưới cụ theo thời gian và địa điểm đã thỏa thuận với chủ tàu và tiến hành cấp giấy phép khai thác thủy sản. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí trực tiếp tại Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản - Sở NN và PTNT Quảng Trị.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên; việc đăng ký các loại tàu cá không lắp máy có trọng tải trên 0,5 tấn, chiều dài dưới 15m hoặc tàu lắp máy có công suất máy chính dưới 20 CV theo NĐ 66/2005/NĐ-CP ngày 19/4/2005 của Chính phủ về bảo đảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản và Thông tư của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định này.
- Có Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP và phải còn thời hạn sử dụng.
- Có Sổ danh bạ thuyền viên đối với tàu cá hoạt động tại các tuyến khai thác được quy định tại khoản 3 Điều 12 của Nghị định số 66/2005/NĐ-CP.
- Có Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định hiện hành của Bộ Thủy sản.
- Có nghề khai thác và ngư cụ khai thác phù hợp với quy định của Bộ Thủy sản và quy định của UBND cấp tỉnh đã được sự đồng ý của Bộ Thủy sản (nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Ngoài các điều kiện nêu tại các yêu cầu 1, 2, 3, 4 và 5 nói trên, còn phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khai thác thủy sản theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Thủy sản, trừ trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Nghị định số 109/2004/NĐ-CP.
Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản (theo mẫu)
Bản sao có công chứng của các loại giấy tờ sau:
+ Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
+ Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.
+ Sổ danh bạ thuyền viên.
+ Bằng thuyền trưởng, máy trưởng (đối với loại tàu cá theo quy định bắt buộc phải có).
+ Có nghề khai thác và ngư cụ phù hợp với quy định.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 40.000 đồng/1 lần cấp (đối với cấp giấy phép lần đầu)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-122325-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
24