Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-123079-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
+ Địa chỉ: Số 63 Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị
+ Fax: 0533.700005; Mail: ccktbvnltsqt@gmail.com
Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký tàu cá cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá cho chủ tàu trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định;
Trong trường hợp không đủ điều kiện đăng ký hoặc hồ sơ đăng ký chưa đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký phải thông báo cho chủ tàu cá để bổ sung hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Sổ danh bạ thuyền viên tàu cá
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi thủy sản - Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng Trị
Bước 2: Cán bộ nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ các giấy tờ có trong hồ sơ yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Nếu đủ giấy tờ hợp lệ thì tiến hành làm thủ tục đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá. Tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Khai thác & BVNL thủy sản - Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tàu cá được đăng ký ở cơ quan đăng ký tàu cá nào thì cơ quan đăng ký tàu cá đó thực hiện việc đăng ký danh sách thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên cho tàu cá
Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá kèm theo danh sách thuyền viên tàu cá (Theo mẫu quy định tại phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 24/2011/TT-BNNPTNT)
Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá hoặc chứng minh thư nhân dân (bản sao)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký danh sách thuyền viên tàu cá
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí cấp lại sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 20.000 đồng/1 lần cấp
Phí, lệ phí cấp mới sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 40.000 đồng/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
30