Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-123216-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đánh giá cấp cơ sở được thực hiện chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận và được thực hiện qua 2 bước: đánh giá tại hiện trường (nếu thấy cần thiết) và đánh giá trên hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cho sản phẩm nông lâm thủy sản đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và uy tín thương mại. Thời hạn hiệu lực của Quyết định là 05 năm. Hết thời hạn hiệu lực của Quyết định, để được chứng nhận tiếp, sản phẩm phải được đánh giá lại theo các quy định tại Quy chế này
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Định kỳ mỗi năm một lần, ít nhất 60 ngày trước ngày tổ chức đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo rộng rãi kế hoạch, lệ phí và hình thức tổ chức chứng nhận sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại
Bước 2: Tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ đăng ký, gửi về Hội đồng cấp cơ sở đặt tại Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản - Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc địa bàn tổ chức, cá nhân đang hoạt động)
Bước 3: Hội đồng cấp cơ sở tổ chức đánh giá sơ tuyển, gửi báo cáo và các hồ sơ trúng tuyển về Thường trực Hội đồng đánh giá cấp Bộ đặt tại Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và Nghề muối - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Hàng nông lâm thuỷ sản được sản xuất và tiêu thụ ổn định, có mặt trên thị trường ít nhất 02 năm tính từ khi đăng ký sản phẩm đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận
- Sản phẩm phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không có tranh chấp về bản quyền hoặc khiếu nại liên quan đến chất lượng và uy tín thương mại của sản phẩm
- Một tổ chức, cá nhân có thể đăng ký chứng nhận nhiều sản phẩm, nhưng một sản phẩm cụ thể chỉ do một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký chứng nhận
Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm của tổ chức, cá nhân (theo mẫu)
Bản thuyết minh giới thiệu tổ chức, cá nhân đăng ký sản phẩm
Bản thuyết minh giới thiệu công nghệ, thiết bị sản xuất sản phẩm
Chứng chỉ chứng nhận hệ thống quản lý sản xuất
Bản thuyết minh giới thiệu chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn áp dụng kèm theo hồ sơ đăng ký công bố tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân và xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
Báo cáo về hiện trạng môi trường của cơ sở sản xuất
Bản thuyết minh giới thiệu tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận
- Bản sao các văn bản, tư liệu liên quan đến sản phẩm (nếu có)
- Văn bằng bảo hộ
- Các bằng khen, chứng nhận giải thưởng (trong vòng 2-5 năm trước ngày nộp hồ sơ)
- Ảnh chụp sản phẩm, dây chuyền sản xuất, nhà máy
- Nhận xét của các tổ chức, cá nhân tiêu thụ sản phẩm
- Tài liệu liên quan khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm chất lượng cao và uy tín thương mại
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí của các sản phẩm đăng ký từ thứ 4 trở đi 2.000.000 đồng/1 sản phẩm (hai triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 1.000.000 đồng (một triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
Lệ phí của sản phẩm đăng ký đầu tiên: : 8.000.000 đồng (tám triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 3.000.000 đồng (ba triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).
Lệ phí của sản phẩm đăng ký thứ 2: 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 2.000.000 đồng (hai triệu đồng), Hội đồng cấp Bộ 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng).
Lệ phí của sản phẩm đăng ký thứ 3: 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng), nộp tại Hội đồng cấp cơ sở 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng), Hội đồng cấp Bộ 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký, chứng nhận hàng nông lâm thủy sản chất lượng cao và uy tín thương mại - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-123216-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18