Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-123872-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở (khách hàng) nộp hồ sơ tại Bộ phận Tổ một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Bước 2: Cán bộ Bộ phận Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho cá nhân ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ hạt nhân - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.
Bước 3: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ hạt nhân: nhận hồ sơ, xem xét và tiến hành kiểm tra các nội dung trong hồ sơ
Bước 4: Khách hàng nhận kết quả tại Tổ một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ
Phiếu khai báo nguồn bức xạ
Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Phiếu khai báo máy phát tia X
Bản đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở
Bản sao các văn bản, tài liệu kèm theo gồm:
• Quyết định thành lập cơ sở bức xạ hoặc Giấy phép kinh doanh;
• Hồ sơ nghiệm thu xây dựng đối với các phòng đặt thiết bị bức xạ, các tính toán che chắn đối với các phòng này;
• Lý lịch nguồn bức xạ (trường hợp lý lịch nguồn bức xạ bị mất hoặc bị thất lạc, tổ chức, cá nhân phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị);
• Tài liệu hướng dẫn sử dụng, kiểm tra, bảo dưỡng nguồn bức xạ của nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp (nếu có);
• Quyết định bổ nhiệm và giấy chứng nhận đã qua đào tạo của người phụ trách an toàn bức xạ;
• Giấy chứng nhận đã qua đào tạo về an toàn bức xạ, các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên bức xạ;
• Hợp đồng dịch vụ xác định liều bức xạ cá nhân với cơ sở do cơ quan quản lý Nhà nước về toàn và kiểm soát bức xạ;
• Hồ sơ đánh giá chất lượng thiết bị X-quang (biên bản kiểm định hoặc kiểm tra chất lượng thiết bị X-quang của tổ chức hoặc cá nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép làm dịch vụ);
• Nội qui làm việc của cơ sở; Qui trình vận hành thiết bị X-quang.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang
Tải về
phiếu khai báo cơ sở bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo nguồn bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 100.000đ
Phí cấp giấy phép 1.500.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-123872-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
17