Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-123930-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: a) Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ & An toàn bức xạ hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ
- Địa chỉ: 204 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: 053.3851508; - Fax: 053.3852811
b) Có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy gia hạn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ & An toàn bức xạ hạt nhân của Sở Khoa học và Công nghệ
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và thông báo ngày trả kết quả
Bước 3: Trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chậm nhất 60 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, các cơ sở X-quang phải tiến hành làm thủ tục hồ sơ xin gia hạn giấy phép. Nếu sau thời hạn trên thì cơ sở phải làm làm thủ tục xin cấp giấy phép mới
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ
Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ
Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Cấu trúc và nội dung báo cáo
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
Tải về
Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn 100.000 đồng
Phí gia hạn 1.500.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-123930-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27