Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-123930-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ sở (khách hàng) nộp hồ sơ tại Bộ phận Tổ một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
Bước 2: Cán bộ Bộ phận Tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Nếu hồ sơ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận viết giấy biên nhận cho cá nhân ngày nhận hồ sơ và ngày trả kết quả và chuyển toàn bộ hồ sơ cho Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ hạt nhân - Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.
Bước 3: Phòng Quản lý Sở hữu trí tuệ và An toàn bức xạ hạt nhân: nhận hồ sơ, xem xét và tiến hành kiểm tra các nội dung trong hồ sơ
Bước 4: Khách hàng nhận kết quả tại Tổ một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị.
Chú ý: Chậm nhất 60 ngày trước khi Giấy phép hết hạn, các cơ sở X-quang phải tiến hành làm thủ tục hồ sơ xin gia hạn giấy phép. Nếu sau thời hạn trên thì cơ sở phải làm làm thủ tục xin cấp giấy phép mới.
Đơn xin gia hạn giấy phép
Báo cáo tình hình an toàn bức xạ trong thời hạn của Giấy phép trước
Bản đánh giá an toàn bức xạ trong thời gian gần nhất
Bản sao Giấy phép sắp hết hạn
Kết quả kiểm định chất lượng X-quang hàng năm theo các Mẫu kiểm tra được quy đinh theo Quyết định số 32/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định ban hành Quy định về việc kiểm tra thiết bị X-quang chẩn đoán Y tế
Nội qui làm việc của cơ sở; Qui trình vận hành thiết bị X-quang
Các phiếu khai báo máy và nhân viên bức xạ (nếu có sự thay đổi so với Gíây phép trước)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đánh giá an toàn cơ sở bức xạ
Tải về
Báo cáo tình hình an toàn bức xạ
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép
Tải về
Phiếu khai báo cơ sở bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo nguồn bức xạ
Tải về
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí gia hạn 100.000đ
Phí gia hạn 1.500.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Xin gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-123930-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20